Борба с вредители

Методика на работа

Борбата с вредни насекоми и гризачи е постоянен процес, който изисква координирани действия и превантивно мислене. Именно за това се стараем да сме в крак с най - добрите методи и средства за постигане на оптимални резултати, при минимален риск за човека и околната среда.

Обектите на нашествие от битовите неприятели са многобройни и различни, за това и видовите обработки варират според тях. За пълзящи насекоми най - често използваните методи са чрез опръскване на повърхности и поставяне на хранители примамки. При летящите, като комарите например се използва опушване със специална техника. За гризачи - поставяне на неотровни точки, лепливи повърхности и капани. Независимо от вида вредител и обекта на нашествие, процеса по разрешаване на проблема преминава през три основни момента.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Първата стъпка след като се свържете с нас е да идентифицираме проблема, какъв е вредителя и как е достигнал до Вас. Необходимо е да се запознаем с обекта и неговите особености, за да преценим кой е най - добрия и безопасен начин да се справим с неприятелите. На този етап трябва да се съобразим и с най - удобния за вас момент за провеждане на първоначалната обработка, тъй като след нея трябва да се спази задължителният карантинен период. След като е осигурен достъп до обекта и всички мерки за безопасност са взети под внимание следва и логичната втора стъпка, а именно самата обработка.

ПЪРВОНАЧАЛНА ОБРАБОТКА

Обработката се извършва по предварително очертания план, от упълномощени и квалифицирани лица. Не се допуска присъствието на хора без предпазни средства, както и домашни любимци, тези мерки се вземат с цел вашата безопасност, както и гарантирането на спокойствие и добре свършена работа от дезинфектора. След приключване на мероприятието ще ви бъдат предписани мерки, които бихте могли да предприемете за да се защитите от следващи нашествия, както и карантинен срок, който да спазите.

МОНИТОРИНГ

Третият важен етап е проследяването поведението на неприятелите. След обработката обикновено се наблюдава по - засилена активност и постепенно намаляване на популацията. Тук следим за изпълнението зададения план и за необходимост от допълнителна намеса. Целта на мониторинга е да не се допусне развитието на следваща популация, на помощ идват поставянето на механични прегради, където е възможно и предприемането на профилактични мероприятия и наблюдения. Вярваме в добре свършената работа, именно за това не се колебаем да поддържаме връзка с нашите клиенти.

Важна информация

Има няколко важни момента, с които трябва да се запознаете преди да ни повикате във вашия дом.

Обработката против насекоми в затворени помещения изисква спазването на карантинен период, за това е добре да планирате добре времето, с което разполагате. Този период е два часа за възрастни и шест часа за малки деца и дребни домашни любимци.

Тъй като в голяма степен обработките против насекоми изискват опръскване на повърхностите в дома ви, ние съветваме да пристъпите към почистването на дома си с воден разтвор преди самата обработка. Измиването след обработка съкращава живота на активното вещество. Използването на сух парцал и измитането не крият такива опасности, така че няма нужда от притеснение.