Често срещани въпроси

Често срещани въпроси

Каква гаранция давате и колко време ?
Да, ние заставаме зад работата си и ако всички препоръки са спазени от ваша страна и в рамките на 6 месеца имате същия проблем, ние ще дойдем безплатно.
Имам хлебарки, колко обработки ще ми трябват?
Необходими са две обработки в рамките на 28 дена.
Имаме бълхи, колко обработки ще ни трябват?
Поне две обработки в рамките на 9 дена.
Може ли да си закупя препарат от вас?
Препаратите, които използваме са само за професионална употреба и няма как да си ги закупите от нас или от някой друг.От съседния вход не искат да си правят обработка, има ли смисъл?
Това колко често срещате неприятелите е пропорционално на мащабите на популацията в блока. Дори обработката на единия вход ще даде сериозни резултати.
Казаха ми че гълъбите на покрива разнасят хлебарките?
За жалост това е вярно, съветваме запушване на под покривното пространство с мрежи. След което лесно бихме унищожили хлебарките без те да се завръщат там.
Имам къща за гости/хостел и по чаршафите забелязвам кафеникави точки.
Вероятно някой от гостите Ви е донесъл дървеници със себе си, а това са след от тях. Необходимо е да предприемете мерки, преди проблема да е станал сериозен.
Искам да си правя профилактични обработки на апартамента, кога е най - подходящо?
Практиката показва, че пролетта и есента са най - добрите сезони, за да си гарантирате спокойствието.