Кърлежи

Факти, разпознаване и контрол
Външен вид

Цвета на кърлежите варира в зависимост от различните видове. Възрастните са по малки от слънчогледова семка (около 1см в дължина ако са нахранени), докато ларвите им са по малки от 1мм.


Поведение, навици и хранене

Често се срещат в райони със силна растителност. Някой видове се нуждаят от влага, за да съществуват. Мъжките и женските при повечето се хранят с кръв от бозайници, птици и влечуги. Всеки вид има предпочитан приемник, въпреки че повечето от тях биха се хранели с каквото им попадне. Затова е известно, че кърлежите хапят добитък, хора, кучета и котки.


Възпроизвеждане

Цикълът им на живот преминава през четири етапа – яйце, ларва, нимфа и възрастен организъм. По време на етапа ларва имат само шест крака, а при следващите два имат по осем. Хранят се с кръв през целия период, за това и пренасят патогени и болести по животните през целия си живот.


Превенция и контрол

Кърлежите също търсят убежище в домовете ни. Поправянето пукнатините и цепнатините, както и поддържането на къса трева около дома ни играят сериозна роля в защитата от кърлежи. Почистването на празни гнезда на птици и гризачи е важно, тъй като може да има кърлежи в тях. Борбата с кърлежи се различава от тази с бълхите, затова ако имате опасения, че имате такъв проблем се обадите незабавно за помощ.

Забитите кърлежи по хора и животни изискват внимателно и цялостно отстраняване. Трябва да бъдат захванати зад главата с пинсети и бавно издърпани от кожата. Смачкването на кърлежа причинява допълнително изливане на опасни течности. Важно е да се премахнат и всички части от главата на кърлежа. Засегнатите зони трябва да бъдат старателно измити и дезинфекцирани. Ако имате оплаквания след ухапване от кърлежи или бълхи търсете незабавна медицинска помощ.

Кърлежите влизат в домовете ни като се прикачат към нас, дрехите ни или домашните ни любимци. Затова винаги е добра идея да проверяваме себе си за кърлежи. Те бързо могат да станат сериозен проблем ако в дома ни има подходящ приемник за тях, живеещ в мазите или тавана.
big-ticks-dog_optimized